Foto van lector Eric van de Luijtgaarden

Lectoraat

Preventive law

Een lectoraat doet onderzoek ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Het lectoraat Preventive law is verbonden aan de hbo-rechtenopleiding van Zuyd Hogeschool. We onderzoeken hoe juridische problemen voorkomen kunnen worden of slimmer opgelost. Minder escalatie, minder negatieve impact. Prettiger, goedkoper en sneller. We doen onderzoek op eigen inititiatief en in opdracht. 

Prof. dr. mr. Eric van de Luijtgaarden is lector. dr. Joost van den Akker, mr. Claudia Hocks, mr. Gladys Koenders-van Tuel, mr. dr. Lucas Lieverse, mr. Sanne Lutter, mr. Koen Savrij Droste, mr. Ragna Vranken en mr. Fouad de Vries zijn onderzoeker. 

 

Wie is wie
Meer weten of contact opnemen?

Veelgestelde vragen

Is preventive law een wetenschappelijke discipline?

Ja. De lector prof. dr. mr. Eric van de Luijtgaarden houdt de bijzondere leerstoel preventive law aan Maastricht University. Hij promoveerde op het onderwerp met zijn proefschrift Preventive law. Aanzet tot normatieve professionalisering in de opleiding van juristen. 

In Nederland krijgt preventive law steeds meer erkenning en waardering. Het past in de maatschappelijke ontwikkelingen waarin de roep om menselijk recht en maatschappelijke effectiviteit bij de behandeling van onrecht groot is. Preventive law probeert ernstige problemen voor te zijn. 

 

Wat voor onderzoek doen jullie?

Ons onderzoek is divers. We gebruiken niet één methode. We doen bijvoorbeeld empirisch, juridisch, fundamenteel, maar ook evaluerend onderzoek. Karakteristiek aan ons onderzoek zijn de praktijkgerichtheid en de betekenis voor het hoger juridisch onderwijs. Met andere woorden: de beroepspraktijk en het onderwijs moeten profijt hebben van ons onderzoek. 

Op deze pagina vind je een selectie van onze publicaties. 

Valt er wat te verdienen met preventive law?

De Nederlandse rechtstaat staat onder druk. We hebben crisis op crisis gehad. Toeslagen. Gas. Stikstof. Milieu. Dat zijn grote thema's. Maar ook in de dagelijkse praktijk hebben veel mensen te kampen met juridisch leed. En toch zoeken zij maar in een beperkt percentage van de gevallen juridische hulp. Velen stoppen hun kop in het zand, of proberen het probleem zelf op te lossen. 

Uit onderzoek blijkt dat mensen drempels ervaren in de toegang tot recht (financieel, praktisch, intellectueel, psychisch). Het gaat daarbij om gewone burgers, maar ook om ondernemers. Er is grote maatschappelijke en economische winst te behalen als we die markt van onopgeloste problemen weten aan te boren en de gevolgen van juridische problemen en escalatie weten te verminderen. Dat vraagt ook om reflectie op het werk van juristen en de huidige verdienmodellen. 

We zien in ons netwerk dat steeds meer juristen hun werkwijzen aanpassen en zich richten op preventie. Dat draagt bij aan een prettig functionerend, maatschappelijk effectief rechtssysteem. 

 

Wat maakt dat preventive law met name in het hbo een grote vlucht heeft genomen?

Het lectoraat preventive law is verbonden aan de hbo-rechtenopleiding van Zuyd Hogeschool. Al bij de eerste onderwijsvernieuwing na de installatie van de lector pastte de opleiding haar kerncompetentie aan. De opleiding leidt gewilde generalistische juristen op die jurdische problemen voorkomen en oplossen. Voorkomen staat niet voor niets voorop. Preventive law is de signatuur van de opleiding. Dat kreeg navolging in het land. Inmiddels is breed gedragen dat hbo-juristen een essentiële rol hebben in het voorkomen van juridisch leed. Dat kunnen ze met hun praktische en probleemoplossende focus. 

Het adagium voorkomen is beter dan genezen vindt inmiddels gretig navolging. Het leerstuk preventive law kon binnen het hbo zo'n vlucht nemen omdat hbo-rechtenopleidingen meer vrijheid hebben dan wo-opleidingen. Met een academische opleiding kunnen studenten civiel effect krijgen en daarmee toegang tot de toga-beroepen. Door landelijke afspraken is een belangrijk deel van de academische curricula gekaderd. En daarbij geldt dat een traditionele functie van recht geschilbeslechting is, het achteraf beslechten van juridische problemen, terwijl preventive lawyers geschilbeslechting willen voorkomen. Preventie en conflictoplossing als het kán, geschilbeslechting als het écht moet. 

De aandacht voor preventive law bij universiteiten is inmiddels ook ontegenzeggelijk toegenomen. Prof. dr. mr. Eric van de Luijtgaarden houdt de bijzondere leerstoel Preventive law aan Maastricht University. 

Wat is Zuyd Legal Lab?

Het lectoraat is betrokken bij Zuyd Legal Lab. Zuyd Legal Lab is een juridisch dienstverlener met een focus op juridische preventie. Zuyd Legal Lab is ons antwoord op de problemen die we in de juridische praktijk zagen. 

We leren hbo-rechtenstudenten hoe ze preventieve juridische diensten kunnen leveren, experimenteren met verschillende verdienmodellen en onderzoeken mogelijkheden om de kwaliteit van het werk en de toegang tot recht te verbeteren. 

Ga naar de website van Zuyd Legal Lab